tiistai 12. marraskuuta 2013

Valtuustoaloite koskien Orimattilan liittymistä kuntalaisvaikuttamisen verkkopalveluihin

Lähidemokratia ja kuntalaisten mahdollisuudet osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon ovat puhuttaneet myös orimattilalaisia viime aikoina. Kuntalain (27 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Orimattila on ottanut askelia kuntalaisten kohtaamiseen ja kuulemiseen mm. erilaisilla keskustelutilaisuuksilla. Valtiovarainministeriö on kehittänyt verkkopalveluita vastaamaan eri tarpeisiin kuntalaisten osallistumisoikeuteen liittyen. Kuntalaisaloite.fi koskee kuntalaisten oikeutta jättää kunnalle aloite tai kannattaa muun tekemää aloitetta. Otakantaa-palvelussa voi vuorovaikutteisesti kunnan asukkaiden ja kunnan kanssa valmistella yhteisiä päätöksiä. Palvelu on moderoitu ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi kuntastrategian päivittämiseen, palveluiden suunnitteluun ja asukasraatien toiminnan suunnitteluun sekä vuoropuheluun kuntalaisten kanssa. Molemmat palvelut ovat kunnille ilmaisia.
Kuntalaisten kuulemisessa ja ajankohtaisista asioista tiedottamisessa myös sosiaalisella medialla on merkittävä rooli. Myös Orimattilan päätöksentekoon liittyviä asioita puidaan sosiaalisen median kanavissa koko ajan, halusi kaupunki sitä tai ei. Yhä useammalle kuntalaiselle esimerkiksi facebook on kanava ja paikka, josta tietoa etsitään ja tuotetaan aktiivisesti ja reaaliaikaisesti päivittäin. Kaupunki palvelisi näitä kuntalaisia luontevasti ja toivotusti perustamalla facebookiin sivun tai ryhmän, jossa keskustelua voitaisiin käydä avoimesti ja rakentavasti, ja jossa kuntalaiset tavoittaisivat tarvittaessa kaupungin edustajia kohtaamissaan kysymyksissä.
Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Orimattila liittyy Kuntalaisaloite- ja Otakantaa-palveluihin ja edistää näin kuntalaisten mahdollisuuksia päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun osallistumiseen. Lisäksi esitämme, että kaupunki perustaa facebook-sivun ja –ryhmän, jonka ylläpitämiseen ja moderointiin osoittaa vastuuhenkilöt ja aikaresurssia.

Orimattilassa 11.11.2013
Vihreä valtuustoryhmä
Saara Paajanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti